Aš esu biblioteka. 

Aš nesu nei sienos, nei lentynos, 

Net ne knygos, sustatytos eilėmis. 

Aš esu pasaulio išmintis, 

Knygose pagauta ir jums jose parengta. 

Aš esu atviros durys. 

Įženki!

 Gimnazijos bibliotekos pagrindinis uždavinys - kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį galimybę švietimo įstaigai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti pedagogų kvalifikaciją. Gimnazijos bibliotekos  veikla siekiama aktyviai  dalyvauti ugdymo procese, teikti kokybiškas paslaugas, skatinti skaitymą,  ugdyti  gimnazistų kultūrinius,  socialinius,  pažintinius, emocinius, vertybinius  ir saviraiškos įgūdžius.  

Biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia spaudinius, teikdama pirmenybę programinei, metodinei, pedagoginei, pažintinei ir informacinei literatūrai, atitinkančiai bendrąsias ir universaliąsias mokymo programas. Čia ir mokytojas, ir gimnazistas gali susirasti vadovėlių, programinės, grožinės literatūros kūrinių.  

Gimnazijos bibliotekos fonde yra 4482 pavadinimų grožinės, mokslinės, pažintinės literatūros kūrinių. Taip pat biblioteka, remdamasi "Vadovėlių fondo tvarkymo instrukcija", komplektuoja, tvarko vadovėlius ir išduoda juos mokytojams ir mokiniams.

Šiais metais biblioteka prenumeruoja dienraščius „Klaipėda“ ir "Vakarų ekspresas". Taip pat užsukę į biblioteką skaitytojai gali paskaityti prenumeruojamus žurnalus:

   • „National Geographic Lietuva“,
   • „Ar žinai kad?“,
   •  Tau ir apie tave“, 
   • „Psichologija tau“,
   • „Kelionės ir pramogos“.

               Biblioteka informuoja skaitytojus apie gautas knygas, ugdo mokinių informacinę kultūrą, parenka literatūrą mokyklos renginių organizatoriams.

Bibliotekoje ir jos prieigose rengiamos knygų parodos, leidžiami aktualūs teminiai, informaciniai stendai.